За еден час, сонцето испраќа повеќе енергија на земјата отколку што троши целата човечка раса за една година.