#1 за Фотонапонски Електроцентрали за Домаќинства и Компании во Македонија!